Acties

BAS komt op voor de bescherming van de historische architectuur van het Beschermde Stadsgezicht Statenkwartier. Bewoners met vragen en zorgen over ingrepen in de bebouwing of de openbare ruimte kunnen bij ons terecht. Wij komen in actie op eigen initiatief of wanneer wij worden getipt door oplettende bewoners. Soms leidt dit tot succes, dan wordt een bouwplan aangepast of een ongepaste bouwkundige ingreep wordt teruggedraaid. Jammer genoeg soms ook zonder het gewenste resultaat.

Hoe komen wij in actie?

  • Geven van cultuurhistorische, bouwkundige of juridische adviezen aan belanghebbende bewoners zoals buren, omwonenden en mede-eigenaren in een VVE. Bijvoorbeeld bij het lezen van bouwkundige tekeningen of bij het opstellen van een juridische tekst.
  • Signaleren van het aantasten van architectonische waarden in een aangevraagde omgevingsvergunning of van bouwwerkzaamheden die zijn uitgevoerd zonder een omgevingsvergunning (zogenaamde illegale bouw).
  • Een zienswijze op een aangevraagde omgevingsvergunning indienen bij de gemeente en/of bij de Monumenten- en Welstandscommissie.
  • Bezwaar aantekenen tegen een verleende omgevingsvergunning en bij afwijzing als vervolgactie hiertegen in beroep gaan bij de bestuursrechter (als het moet tot de Raad van State).
  • Informeren van andere belanghebbenden in de wijk en in de stad, de pers of de politiek.
  • Samenwerken met het Wijkoverleg Statenkwartier en andere Haagse organisaties met gelijkgestemde doelstellingen.
  • Het schrijven van informatieve artikelen over de geschiedenis en de architectuur van de wijk – en de mogelijke bedreigingen.
  • De vele architectonische en stedenbouwkundige hoogtepunten van het Statenkwartier over het voetlicht brengen in deze website en in de architectuur-app. Het maken van de app is vertraagd door de coronaperikelen.  
Frederik Hendrikplein, Antoon Molkenboer, fontein Albert Vogel, 1936
© Marja Langenberg