Genieten van architectuur op het Art Nouveau Festijn

Wilt u meer weten over de geschiedenis en de bijzondere architectuur van onze wijk? Het Art Nouveau Festijn/Den Haag rond 1900 biedt drie keer de gelegenheid, met twee wandelingen en een lezing. De inschrijving is al geopend.

Twee architectuurwandelingen

Johan van Oldenbarneveltlaan/Frederik Hendriklaan. © Maarten Ruijters

Op vrijdag 10 juni en zondag 12 juni geeft architectuurhistoricus Marcel Theunissen volop aandacht aan het stedenbouwkundige ontwerp en aan de architectonische opzet van blokken en panden. Hij zal daarbij wijzen op de details die onze wijk zo bijzonder maken. U kijkt daarna met andere ogen naar torentjes, balkons, erkers, glas-in-lood, tegelwerk en dieren- en plantenornamenten.

Lezing Haagsche Automobiel Maatschappij en Philip Adrian

Van Beverningkstraat 229-239 © Marja Langenberg

Marja Langenberg van SHIE /Stichting Haags Industrieel Erfgoed (en van BAS) vertelt over de geschiedenis van de befaamde en vooruitstrevende Haagsche Automobiel Maatschappij vanaf de oprichting in 1901, en de markante oprichter Philip Adrian. Daarbij wordt het tijdsbeeld geschetst van de opkomst van een nieuwe bedrijfstak (1890-1925). Het unieke garagebouw van 1911 in de Van Beverningkstraat is nu gemeentelijk monument. Op 10 juni in Muzee.

1907
1920

Frederik Hendrikplein 34: Veel medestanders tegen de sloop van het torentje en tegen de dakopbouw!

BAS en de omwonenden van dit markante pand krijgen in hun protest tegen de verleende omgevingsvergunning gelukkig veel aandacht en steun in de pers en nu ook in de gemeenteraad.


De aftrap kwam met een artikel in Den Haag Centraal van 17 april. Hierin een beschrijving van de snode plannen, de strijdigheid met het beschermd stadsgezicht, en de actie van BAS en de instemming van het Wijkoverleg Statenkwartier.


Op 20 april gaf Indebuurt Den Haag de ruimte aan de stemmen uit de buurt. Iedereen is erg geschrokken van het onzalige plan dit torentje op de hoek van het mooiste plein van het Statenkwartier te slopen.


Op 23 april stelde raadslid William de Blok van Hart voor Den Haag/Groep de Mos schriftelijke vragen in de gemeenteraad over de verleende vergunning. Zij maken zich terecht veel zorgen over de precedentwerking van deze vergunningverlening. Zowel over de aantasting van het beschermd stadsgezicht en niet-toegestane woningsplitsing via de sluiproute van de kantoorbestemming.


Dit versterkt de meer dan 70 reacties van bewoners die BAS heeft ontvangen en waar wij nu mee aan de slag zijn gegaan. Wij zijn blij met alle steun!

Géén sloop van het torentje en géén dakopbouw Frederik Hendrikplein 34!

Tot ieders verbazing en verbijstering heeft de gemeente een omgevingsvergunning verleend voor de sloop van het authentieke torentje en het ophogen met een dakopbouw van Frederik Hendrikplein 34.

Het Frederik Hendrikplein is het stralende middelpunt van het Rijks Beschermd Stadsgezicht Statenkwartier en de aantasting van dit markante hoekpand doet afbreuk aan de beschermde architectonische en stedenbouwkundige waarden van het plein. Het bouwblok Frederik Hendrikplein 29-36 is een gave architectonische eenheid, die hiermee te niet wordt gedaan. Geen gezicht en bovendien een precedent voor toekomstige bouwaanvragen van andere eigenaren die met de korte klap snel rijk willen worden met andere dakopbouwen en sloop van authentieke architectonische elementen.

Frederik Hendrikplein 29-36 met het hoektorentje van nummer 34 © Marja Langenberg

BAS zal een bezwaarschrift indienen tegen deze vergunning op grond van strijdigheid met het beschermd stadsgezicht en het aantasten van de cultuurhistorische waarde van het gebouw en het plein. De bewoners en omwonenden van het plein hebben een flyer van BAS ontvangen waarin wij oproepen om als belanghebbenden ook bezwaar aan te tekenen. Hoe meer bezwaren hoe moeilijker het voor de gemeente wordt. BAS heeft al enige tientallen reacties ontvangen van betrokken bewoners die bezwaar hebben tegen deze snode plannen en zal hen ondersteunen bij het indienen van bezwaren. Zij krijgen snel bericht van ons.