Dick’s snackcar blijft op zijn huidige plek!

Het is nog niet definitief, maar voorlopig lijkt de gang naar de bestuursrechter van het wijkoverleg en BAS en de 1400 ondertekeningen van de petitie een succes. Op 10 februari stonden het Wijkoverleg en BAS tegenover de gemeente om het onzalige voorstel voor verplaatsing van twee keer zo grote nieuwe snackcar naar het midden van het Frederik Hendrikplein te stoppen. De rechter stelde een ‘compromis’ voor: de nieuwe snackcar komt een paar meter achter de huidige, in de bosschage. De nieuwe banken kunnen blijven en het vrije zicht op het midden van het plein blijft, zoals het 115 jaar geleden bij de aanleg is bedoeld. De gemeente zal haar best doen om alle procedures te versnellen en het wijkoverleg en BAS zullen hun bezwaar intrekken. Als iedereen meewerkt en geen hindernissen opwerpt kan dit besluit over vier à vijf maanden rond zijn en krijgt eigenaar André na vijf jaar gedoe eindelijk zijn nieuwe snackcar op zijn voorkeurslocatie. Mocht er toch een kink in de kabel komen bij een van de partijen, dan zijn wij terug bij af en wordt ons bezwaar van 10 februari later alsnog inhoudelijk behandeld.

De nieuwe kiosk – waarover de partijen het nu eens zijn geworden. © Buro Sant en Co

Teken de petitie voor Dick’s snackcar!

Teken de petitie tegen de verplaatsing van de snackcar naar het midden van het plein! Plaatsing van de nieuwe grote kiosk op de huidige plek, maar dan twee meter naar achteren, is de beste oplossing.

Hier geen kiosk!

Vorig jaar vertelden wij hieronder over de ontwikkelingen rond de verplaatsing van Dick’s snackcar. Het wijkoverleg en BAS zijn toen in beroep gegaan tegen de vergunning voor plaatsing midden op het monumentale Frederik Hendrikplein, met alle schade aan het beschermd stadsgezicht en ten koste van het genieten op de bankjes in het groen. Daarna bleef het lang stil.

Op initiatief van het wijkoverleg en BAS is deze zomer druk overlegd met en tussen de vier betrokken gemeentelijke diensten om tot een andere oplossing te komen en de beslissing over de definitieve plek te  versnellen. Maar ook dit overleg leverde niets op.

Wel is er nu een datum voor de behandeling door de rechtbank vastgesteld op 10 februari. Het wijkoverleg heeft nu samen met BAS een petitie opgesteld om de gemeente en de rechtbank duidelijk te maken wat wij wensen als wijk.

Laatste stand van zaken Dick’s Snackcar

De twee dubbele bankjes vooraan moeten verdwijnen voor de nieuwe kiosk – als het aan de gemeente ligt. Foto Christian van der Kooy, Platform Stad

De goed doortimmerde zienswijzen van het Wijkoverleg Statenkwartier en BAS van 2 februari hebben helaas niet geleid tot gewijzigd inzicht bij de gemeente. Op 2 maart had ook raadslid Dennis Groenewold (D66) hierover kritische vragen gesteld in de gemeenteraad. Toch kwam er op 13 april een Omgevingsvergunning voor de ongevraagde en onlogische (mis)plaatsing van de nieuwe kiosk. Ondertussen moest de gemeenteraad wachten tot 18 mei op het uitgestelde antwoord van B&W. Dit uitstel was nodig omdat B&W tijd nodig had om informatie in te winnen. Een onjuiste en vreemde gang van zaken, want ondertussen hadden B&W al wel de vergunning verleend. Dit tot verdriet van de bewoners en ook van de eigenaar van de Snackcar. Naar zijn wensen werd niet gevraagd. Hij zit ook niet te wachten op een verhuizing naar het midden van het plein en blijft het liefst staan op dezelfde plek waar ook zijn grootvader en zijn vader al zestig jaar hebben gestaan.

Het Wijkoverleg en BAS zijn in beroep gegaan, omdat hun aangedragen argumenten zonder veel onderbouwing  zijn genegeerd. Nu is het wachten op de rechtbank.

De wijde zichtlijn van het Frederik Hendrikplein verdwijnt na de komst van de nieuwe kiosk en de extra beplanting © Marja Langenberg

Dick’s Snackcar

Na de vergunningen voor het slopen van het hoektorentje op nummer 34 en het plaatsen van twee dakopbouwen op 34 en 30 dreigt de gemeente voor de derde keer op rij op het Frederik Hendrikplein in de fout te gaan. Dick’s Snackcar is hard toe aan een nieuwe behuizing en in 2019 heeft de eigenaar een architect opdracht gegeven voor een nieuw ontwerp. De afspraak gemaakt in de klankbordgroep van alle betrokkenen bij de herinrichting van de Fred/Aert van der Goesstraat was om deze nieuwe grotere kiosk te plaatsen in de begroeiing aan de overkant, waar hij minder in het zicht staat. BAS heeft toen op verzoek van enkele omwonenden naar het voorgestelde ontwerp gekeken en vond zowel de locatie als het ontwerp goed doordacht. Ondertussen werd de doorgaande weg heringericht met een brede looproute en twee symmetrische rijen van drie dubbele banken, mooi ingepast in de oorspronkelijke aanleg met beplanting op de hoeken en vrije zichtlijnen over het gazon.

Alles-moet-maar-kunnen op het Frederik Hendrikplein?

Maar vorige maand werd iedereen, inclusief de eigenaar van Dick’s Snackcar en de omwonenden, verrast door een ontwerpbesluit met daarin een nieuwe locatie voor de kiosk op de plaats van de eerste dubbele banken. Daarachter moet extra hoge beplanting komen, want dan zou de kiosk niet opvallen. Maar wie gelooft dat? De nieuwe – dubbel zo grote (!) – kiosk staat breed in het zicht en de vrije zichtlijnen verdwijnen. Het is gelukkig nog een ontwerpbesluit en het Wijkoverleg, dat betrokken was bij de gesprekken over de eerste locatie, heeft een Zienswijze ingediend waarin hij zijn bezwaren over de locatiekeuze en de gevolgde procedure duidelijk maakt. BAS ondersteunt deze Zienswijze en heeft hiervoor ook de monumenten- en stedenbouwkundige onderbouwing geleverd.


De nieuwe locatie van de veel grotere Dick’s Snackcar is op de plaats van de achterste banken, ook de hoge begroeiing komt een stuk naar voren. Weg is het vrije uitzicht op het plein met zijn monumentale bebouwing!  © Marja Langenberg

In het bestemmingsplan staat het Frederik Hendrikplein beschreven als beeldbepalend voor het Rijksbeschermd stadsgezicht Statenkwartier, maar dat is voor de Welstandscommissie blijkbaar niet van belang. Het ontwerp is als hamerstuk gepasseerd, net zoals de vergunningen voor 34 en 30. Wordt het niet hoog tijd dat de leden van de Welstandscommissie met Monumentenzorg in hun portefeuille een keer de fiets pakken om ter plekke zelf te bekijken waarvoor zij hun akkoord geven?