Doelstellingen van BAS

BAS heeft als hoofddoel het behoud en de versterking van het Rijksbeschermd Stadsgezicht Statenkwartier en de bedreigingen van het cultuur-historische waarden tegen te gaan. Dat doen wij met de volgende activiteiten:

 • de geschiedenis, de architectuur en de stedenbouw van het Statenkwartier onder de aandacht brengen door onderzoek, publicaties, audiovisuele middelen en lezingen.
 • het geven van actieve voorlichting over de cultuurhistorie van de wijk, de daarin voorkomende architectuurstijlen en de wijze waarop er binnen die stijlen veranderingen en vernieuwingen kunnen worden aangebracht.
 • informatie verzamelen over bouwinitiatieven in de wijk.
 • adviseren van bewoners, eigenaren en aannemers over verantwoorde keuzes bij de instandhouding van de architectonische kwaliteiten van hun panden bij verbouwingen, renovaties en uitbreidingen. Bijvoorbeeld bij het vervangen van kozijnen of het aanbrengen van isolatie.
 • zo nodig omwonenden en belanghebbenden informeren over bouwinitiatieven in hun omgeving en hen wijzen op de mogelijkheid tot bezwaar.
 • omwonenden en belanghebbenden informeren over illegale bouwactiviteiten in hun omgeving en hen wijzen op de mogelijkheid tot melding hiervan.
 • omwonenden en belanghebbenden assisteren bij het lezen van bouwkundige tekeningen en het voeren van bestuurlijke of juridische acties.
 • zo nodig onze zienswijze presenteren tijdens vergaderingen van de welstands- en monumentencommissie en bij de betrokken gemeentelijke diensten.
 • zo nodig een bezwaarprocedure starten tegen verleende omgevingsvergunningen.
 • melding maken bij de gemeente van illegale bouw en zo nodig een bezwaarprocedure starten indien deze melding niet resulteert in handhaving.
 • het gevraagd en ongevraagd adviseren van het bestuur van het Wijkoverleg Statenkwartier en aanverwante organisaties over het behoud van het cultuur-historisch erfgoed in het Statenkwartier.
 • bundeling van krachten door informatie-uitwisseling en samenwerking met andere erfgoedorganisaties in Den Haag en vertegenwoordigingen van andere historische stadsdelen.
 • het onder de aandacht brengen van de onderhavige problematiek op bestuurlijk niveau en via de media zoals pers en internet.
Tegeltableau in Rozenburg plateel, Frederik Hendriklaan 80-88 © Marja Langenberg