Douzastraat 27

Januari 2021 (G)een dakopbouw in de Douzastraat in het Geuzenkwartier

Ook het Geuzenkwartier is deel van het Rijksbeschermd Stadsgezicht Statenkwartier. Het is op het eerste gezicht minder rijk uitgevoerd dan het Statenkwartier zelf, maar het is een goed bewaard gebleven architectonische eenheid.

Op 11 september 2020 heeft de gemeente een vergunning verleend voor een dakopbouw op de hoek Douzastraat en Burgemeester Van der Werffstraat. Het Geuzenkwartier-noord bestaat uit woonblokken van drie bouwlagen met een plat dak, of twee bouwlagen met daarop oude of recente dakopbouwen. Met deze dakopbouw wordt voor het eerst de bestaande bouwhoogte opgehoogd naar vier bouwlagen en daarmee wordt het gave ensemble met homogene architectuur in een keer teniet gedaan. Weer kiest de gemeente ervoor om een dakopbouw toe te staan met het argument dat de stad ‘vol’ is en dat uitbreiding daarom in de hoogte moet worden gezocht. De welstandscommissie gaat hierin mee en beoordeelt alleen het uiterlijk van de opbouw, en geeft geen negatief advies vanwege de aantasting van het bouwblok en van het straatprofiel. Dit heeft al geleid tot een wildgroei aan dakopbouwen op de Van Boetzelaerlaan aan de rand van het Geuzenkwartier.

Tekening van de geplande dakopbouw op de hoek van de Douzastraat met de Burgemeester van der Werffstraat.

Een bewoner van de Douzastraat heeft bezwaar aangetekend bij de gemeente en BAS om advies gevraagd. BAS heeft daarna ook bezwaar gemaakt. Het wachten is nog op de zitting van de Commissie Bezwaarschriften. De beoogde dakopbouw neemt ook licht weg bij de woningen aan de overkant en voldoet niet aan de bestaande gemeentelijke bezonningsnormen, een extra argument om deze dakopbouw niet te laten passeren.

Het gave profiel van de woonblokken aan de Douzastraat. Bij de rode pijl is een forse dakopbouw gepland. © Maarten Ruijters

Mei 2021 Commissie bezwaarschriften adviseert vergunning te handhaven

Op 6 april 2021 heeft BAS ingesproken op de zitting van de Adviescommissie Bezwaarschriften. Hier hebben wij erop gewezen dat deze dakopbouw afbreuk doet aan het architectonisch waardevolle karakter en ook dat een ouder bezonningsonderzoek niet is meegenomen. De uitspraak van de commissie was helaas negatief en de gemeente heeft dit overgenomen. Het besluit van 31 mei 2021 komt kort samengevat neer op: Het mag binnen de regels, dus dan kan het ook. BAS heeft na overleg met de betrokken bewoner besloten om in beroep te gaan, vooral vanwege de precedentwerking. Als dit wordt toegestaan, zal er verder geen rem staan op een ratjetoe aan dakopbouwen in de Douzastraat en de randen van het Geuzenkwartier. Er loopt al een aanvraag voor een andere dakopbouw op de Douzastraat.


Mei 2023 Rechtbank verklaart beroep ongegrond

Op 17 mei 2023 heeft de Rechtbank Den Haag het beroep van BAS tegen de omgevingsvergunning die de gemeente op 11 september 2020 verleende voor het bouwen van een dakopbouw op de woning Douzastraat 27 ongegrond verklaard. Volgens de rechtbank heeft de gemeente de omgevingsvergunning terecht verleend omdat het plan niet in strijd is met het bestemmingsplan en niet in strijd is met de redelijke eisen van welstand.


Juni 2023 Dakopbouw verrijst

In juni 2023 is de dakopbouw van Douzastraat 27 in aanbouw.

Douzastraat op 23 juni 2023. © Wim de Koning Gans.


Februari 2024 Dakopbouw in aanbouw is afgebroken

In 2023 is begonnen met de bouw van de dakopbouw op Douzastraat 27, maar begin 2024 is daar niets meer van te bekennen. Er is geen dakopbouw.

Douzastraat hoek Burgemeester Van der Werffstraat op 21 februari 2024. Op de hoek Douzastraat 27 (2e etage). © Wim de Koning Gans.