Frederik Hendrikplein 30

Opnieuw een inbreuk op het beschermd stadsgezicht Frederik Hendrikplein

Twee weken geleden kwamen wij in actie tegen de omgevingsvergunning voor de storend zichtbare dakopbouw en de sloop van het markante hoektorentje op Frederik Hendrikplein 34. Nu dreigt er een nieuw gevaar voor de authentieke gevelwand Frederik Hendrikplein 29 – 36. Want voor Frederik Hendrikplein 30 is nu een omgevingsvergunning verleend die een niet-passende dakopbouw mogelijk maakt die afbreuk doet aan de originele ensemblewaarde. Bovendien is het een precedent om de komst van nog meer misplaatste dakopbouwen in de wijk te vergemakkelijken.

Authentieke gevelwand wordt bedreigd

Het ensemble Frederik Hendrikplein 29-36 in 1912
© Uitgave Weenenk en Snel, Collectie Haags Gemeente Archief

Deze dakopbouw is een mengelmoes van pseudo-originele details. De vergunning maakt bovendien mogelijk dat de achtergevel wordt rechtgetrokken en voorzien van aluminium puien. Het originele ritme van de uitbouwen aan de achterzijde verdwijnt, zoals goed is te zien vanaf de Van Slingelandtstraat.

Achtergevel bestaand en zoals in de omgevingsvergunning

Oproep tot aantekenen bezwaar omgevingsvergunning Frederik Hendrikplein 30

BAS roept de bewoners en de omwonenden van het Frederik Hendrikplein op om tegen deze omgevingsvergunning  bezwaar aan te tekenen. Dit kan tot donderdag 28 mei.

Voor algemene informatie over het indienen van een bezwaar zie https://www.bas-statenkwartier.nl/nl/hoe-verloopt-een-bezwaarprocedure/

Daaronder vindt u een instructie hoe u zelf bezwaar kunt indienen of ons kunt machtigen om dit voor u te doen. Zie https://www.bas-statenkwartier.nl/nl/instructie-bezwaar-frederik-hendrikplein-30/ Vermeld dan kenmerk 201922350 en Datum besluit 17 april 2020.

Frederik Hendrikplein 30-31-32, © Paul van Leeuwen

Indienen van bezwaar op 27 mei

BAS heeft op 27 mei haar bezwaarschrift en tegenadvies ingediend bij de gemeente. Circa 25 bewoners en omwonenden hebben BAS gemachtigd om namens hen bezwaar te maken of zelf een bezwaar ingediend. De gemeente heeft besloten om de behandeltermijn te verlengen en aangekondigd half juli een hoorzitting te organiseren.

Hoorzitting op 4 december

De hoorzitting – die formeel binnen zes weken gehouden moest worden- is net zoals de hoorzitting voor Frederik Hendrikplein 34 langdurig over de zomer getild. De hoorzitting is gehouden op 4 december in een on-line vergadering. Het verweerschrift dat de gemeente vooraf had opgesteld ging in onze ogen -net zoals het verweerschrift voor Frederik Hendrikplein 34 – niet inhoudelijk in op onze argumenten. In de vergadering werd het woord gevoerd door BAS, de architect en de behandelende ambtenaar van de gemeente. Er was niemand bij van de Welstands- en Monumentencommissie. Een gedeelte van de hoorzitting ging wederom om de ontvankelijkheid van BAS, maar het grootste deel van de zitting was voor de inhoud van ons bezwaarschrift. Jammer genoeg ging de gemeente hierbij alleen in op de juridische en niet op de inhoudelijke aspecten. BAS benoemde ook dat de beslissing tot vergunningverlening van de Welstands- en Monumentencommissie was genomen als hamerstuk zonder dat een lid met deskundigheid van Monumentenzorg aanwezig was. Dit was voor de bezwaarcommissie een nieuw aspect, waarvan wij hopen dat het in ons voordeel uitpakt. Verder is het afwachten tot de uitspraak van de commissie begin januari 2021.