Frederik Hendrikplein 34

Het mooiste plein van het Statenkwartier – Rijksbeschermd Stadsgezicht

U heeft het geluk te mogen wonen in de omgeving van het mooiste plein van Het Statenkwartier. En u weet ongetwijfeld dat het Statenkwartier is aangewezen als Rijks Beschermd Stadsgezicht. Dat betekent dat de gevels en het plein van unieke cultuurhistorische waarde zijn. Bij bouwplannen gelden dan ook strenge eisen om deze waarden te beschermen.

Omgevingsvergunning verleend voor sloop torentje en dakopbouw

Op 24 maart 2020 is een omgevingsvergunning verleend voor Frederik Hendrikplein 34. Dit houdt in dat het torentje wordt gesloopt en plaats maakt voor een forse dakopbouw.

Frederik Hendrikplein 29-36 met het hoektorentje van nummer 34 © Marja Langenberg

Oproep tot aantekenen bezwaar sloop torentje

Er kan nog tot dinsdag 5 mei bezwaar aangetekend worden tegen deze sloop. Daarvoor is onderstaande flyer in de brievenbussen van alle bewoners en omwonenden van het Frederik Hendrikplein bezorgd op 15 april 2020. U kunt deze flyer hier dowloaden als pdf.

Indienen van bezwaar op 4 mei

BAS heeft op 4 mei haar bezwaar tegen de verleende omgevingsvergunning ingediend bij de gemeente. Het bezwaar gaat uitgebreid in op de gebrek aan architectonische kwaliteit van het ontwerp en de aantasting van het beschermd stadsgezicht. Het bijgevoegde deskundigenrapport van architect en adviseur monumentenzorg ir. Evert-Jan Nusselder verdiept dit nog. De flyeractie heeft succes gehad: vele bewoners van het Frederik Hendrikplein en directe omgeving hebben zelf bezwaar gemaakt of BAS daartoe gemachtigd. BAS kon ruim dertig machtigingen van bewoners van het Frederik Hendrikplein en directe omgeving toevoegen aan haar bezwaarschrift. Het protest van ons en van andere partijen in de stad is blijkbaar zo breed dat de gemeente heeft besloten de behandeltermijn te verlengen tot half juli. Er komt een hoorzitting en we wachten nog op de datum.

Hoorzitting Bezwaarcommissie op 3 november

Na het indienen van de vele tientallen bezwaarschriften door BAS, betrokken buurtbewoners en andere belanghebbenden bleef het een lange zomer stil. Dit uitstel duurde zelfs zo lang dat de wettelijke termijn waarbinnen de gemeente moest beslissen met vele maanden werd overschreden en wij daarom een Ingebrekestelling konden indienen, omdat we daardoor recht hebben op een dwangsom.

Na meerdere keren uitstellen van de behandeltermijn komt de hoorzitting van de Advies Commissie Bezwaarschriften op 3 november. De gemeente heeft een zeer uitgebreide reactie opgesteld om haar standpunt te onderbouwen. Deze reactie valt ons zwaar tegen. Ons belangrijkste en zeer goed onderbouwde punt is dat de forse dakopbouw en de sloop van het torentje het beschermde stadsgezicht aantast, maar daarop wordt niet inhoudelijk ingegaan. Wel graaft de gemeente zich in op diverse juridische haarkloverijen. Zo wordt van iedere belanghebbende bezwaarmaker uitgezocht of deze wel precies binnen 100 meter woont en uitzicht heeft, terwijl de Bezwarencommissie in het recente verleden alle indieners van een bezwaarschrift die binnen 150 meter van het object wonen als belanghebbende erkende. Ook wordt op Google gekeken of er voor het zicht op nummer 34 niet toevallig een boom staat, want dan is er geen uitzicht meer. Maar wat dan in de winter?

Terwijl het evident is dat de bescherming van het beschermd stadsgezicht een ieders belang is, en geen privé belang. Ingebakken in de wetgeving is helaas dat de Gemeente met de Welstandcommissie haar eigen vlees (= de omgevingsvergunning) keurt, maar van een zorgvuldig stadsbestuur moeten wij kunnen verwachten dat de bezwaren uit oogpunt van algemeen belang serieus worden behandeld.

De on-line hoorzitting op 3 november was druk bezocht. BAS, Plein Beleggingen (de buren van nummer 33) en haar advocaat, de architect, de advocaat van de eigenaar, en een aantal particuliere pleinbewoners en bezwaarmakers hadden een uur tijd voor het toelichten van hun bezwaren en het weerwoord van de gemeenteambtenaar. De vergadering verliep rommelig en helaas ging een groot deel van de tijd verloren met het wel of niet ontvankelijk zijn van BAS en diverse bewoners in de ogen van de gemeente. Net zoals in het verweerschrift van de gemeente was er wederom uitgebreide discussie over wel of geen zicht belemmerende bomen, alsof dat relevant is als het gaat om algemeen belang zoals de bescherming van het rijksbeschermd stadsgezicht. Er was niemand van de Welstands- en Monumentencommissie om vragen te beantwoorden. De Vrienden van Den Haag die ook een bezwaar met deskundigenrapport hadden ingediend waren niet uitgenodigd, een foutje van de gemeente. Zij eisten daarom een tweede hoorzitting, waarop zij wettelijk recht hadden. Bij deze hoorzitting op 1 december was BAS toehoorder. Op deze hoorzitting gaf VvDH een toelichting op hun bezwaren tegen de verleende vergunning, in lijn met onze bezwaren. Een nieuw bezwaar was het verlenen van de gewraakte vergunning bij hamerslag door de Welstands- en Monumentencommissie waarbij geen lid met de expertise Monumentenzorg aanwezig was. De uitspraak van de Bezwaarcommissie komt begin januari 2021.

13 januari: Het torentje is voortijdig gesloopt!!!

Het wachten is nog op de uitslag van de bezwaarcommissie maar de eigenaar projectontwikkelaar Zalox trekt zich hier niets van aan en zijn aannemer heeft het torentje al gesloopt. Formeel mag een eigenaar op grond van de afgegeven vergunning overgaan tot sloop, maar dat is op eigen risico. Als de eigenaar alsnog (door de bezwaarcommissie/gemeente of door de rechter) in het ongelijk wordt gesteld moet hij de oude situatie herstellen, maar het ergste kwaad is nu al geschied. Ook als de eigenaar later alsnog in het ongelijk wordt gesteld wordt het lastig om de oude situatie terug te bouwen.

De resten van het torentje in de container, schande! © Maarten Ruijters

Tekenend voor het gedrag van de eigenaar is dat de door hem ingeschakelde aannemer bij het slopen zeer ruw te werk is gegaan en daarbij ook forse schade heeft berokkend aan en in het pand van de buren. Met het verzoek om hiermee te stoppen werd vervolgens niets gedaan.

Geen hoektorentje maar een gat in het daklandschap van het ensemble Prins Hendrikplein 29-36. Het is nu wachten op de hier geplande blokkendoos. ©Abe van der Werff

BAS heeft de gemeente een brief geschreven met het dwingende verzoek om de aangebrachte schade aan Prins Hendrikplein 34 te herstellen. Verder kunnen wij niets doen zolang er geen uitspraak is van de bezwaarcommissie en de gemeente.

Boosheid alom, maar de bouw gaat door

De sloop van het torentje leidde tot veel verontwaardiging in de buurt en in de Haagse pers. Zie het AD van 16 januari, De Scheveninger van 19 januari en Den Haag Centraal van 21 januari. Judith Oudshoorn en Jan Pronk van de VVD hebben schriftelijke vragen gesteld in de gemeenteraad. Wij zijn zeer benieuwd naar het antwoord.

Maar de bouwer gaat onverstoorbaar door. Maandagochtend 18 januari werden de spanten voor de extra verdieping op het dak geplaatst. Vanaf de straat is duidelijk te zien hoe massaal deze optopping gaat worden.

De spanten voor de extra verdieping worden naar boven gehesen. © Marja Langenberg