Frederik Hendrikplein 34

Het mooiste plein van het Statenkwartier – Rijksbeschermd Stadsgezicht

U heeft het geluk te mogen wonen in de omgeving van het mooiste plein van Het Statenkwartier. En u weet ongetwijfeld dat het Statenkwartier is aangewezen als Rijks Beschermd Stadsgezicht. Dat betekent dat de gevels en het plein van unieke cultuurhistorische waarde zijn. Bij bouwplannen gelden dan ook strenge eisen om deze waarden te beschermen.

Omgevingsvergunning verleend voor sloop torentje en dakopbouw

Op 24 maart 2020 is een omgevingsvergunning verleend voor Frederik Hendrikplein 34. Dit houdt in dat het torentje wordt gesloopt en plaats maakt voor een forse dakopbouw.

Frederik Hendrikplein 29-36 met het hoektorentje van nummer 34

Oproep tot aantekenen bezwaar sloop torentje

Er kan nog tot dinsdag 5 mei bezwaar aangetekend worden tegen deze sloop. Daarvoor is onderstaande flyer in de brievenbussen van alle bewoners en omwonenden van het Frederik Hendrikplein bezorgd op 15 april 2020. U kunt deze flyer hier dowloaden als pdf.

Indienen van bezwaar op 4 mei

BAS heeft op 4 mei haar bezwaar tegen de verleende omgevingsvergunning ingediend bij de gemeente. Het bezwaar gaat uitgebreid in op de gebrek aan architectonische kwaliteit van het ontwerp en de aantasting van het beschermd stadsgezicht. Het bijgevoegde deskundigenrapport van architect en adviseur monumentenzorg ir. Evert-Jan Nusselder verdiept dit nog. De flyeractie heeft succes gehad: vele bewoners van het Frederik Hendrikplein en directe omgeving hebben zelf bezwaar gemaakt of BAS daartoe gemachtigd. BAS kon ruim dertig machtigingen van bewoners van het Frederik Hendrikplein en directe omgeving toevoegen aan haar bezwaarschrift. Het protest van ons en van andere partijen in de stad is blijkbaar zo breed dat de gemeente heeft besloten de behandeltermijn te verlengen tot half juli. Er komt een hoorzitting en we wachten nog op de datum.