Haagse Rijksbeschermde stadsgezichten vinden elkaar

Den Haag heeft een rijke historie en telt negen Rijksbeschermde stadsgezichten (en twaalf gemeentelijk beschermde stadsgezichten). Zij hebben elk een eigen karakter en unieke status, maar worstelen vaak ook met vergelijkbare problemen als het gaat om bouw- en verbouwplannen en de inrichting van de openbare ruimte en groen.

Wilt u meer weten? Klik op de afbeelding om naar de website van de gemeente Den Haag te gaan.

Deze problematiek is nu actueel om twee redenen. De nieuwe Omgevingswet waarin veel nog onduidelijk is wordt ingevoerd in 2022 en de Haagse politieke partijen schrijven nu aan hun verkiezingsprogramma’s voor de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022. Daarom zijn negen wijkoverleggen met gebied (geheel of gedeeltelijk) in Rijksbeschermd stadsgezicht op initiatief van BAS bij elkaar gekomen om de gezamenlijke en de unieke problematiek te bespreken. Dit is neergelegd in een verslag van urgente problemen met analyses en aanbevelingen. Dit stuk is voor de vakantie gestuurd naar alle politieke partijen en op 12 oktober 2021 is de definitieve versie officieel aangeboden aan wethouder Martijn Balster en aan de pers.

Klik in de afbeelding om het stuk te lezen of te downloaden

De betrokken wijkorganisaties en BAS hebben afgesproken om ook in de nabije toekomst samen op te trekken in hun contacten met de gemeente. De wethouder en de aanwezige ambtenaar van Stedelijke Ontwikkeling hebben uitgesproken dit te verwelkomen.

De samenwerking van de Haagse Rijksbeschermde stadsgezichten leverde ook een mooi artikel op in Den Haag Centraal van 7 oktober. De kop Chique wijken is voor rekening van de krant. Het beschermen waard is lang niet overal hetzelfde als chique, ook niet in ons Staten- en Geuzenkwartier.

Van Slingelandtstraat 201 en 203. Eerst paardenstallen met hooizolder en nu bedrijfspand. Chique? In ieder geval het beschermen waard. © Marja Langenberg