Haagse Rijksbeschermde stadgezichten vinden elkaar

Den Haag heeft een rijke historie en telt negen Rijksbeschermde stadsgezichten (en twaalf gemeentelijk beschermde stadsgezichten). Zij hebben elk een eigen karakter en unieke status, maar worstelen vaak ook met vergelijkbare problemen als het gaat om bouw- en verbouwplannen en de inrichting van de openbare ruimte en groen.

Wilt u meer weten? Klik op de afbeelding om naar de website van de gemeente Den Haag te gaan.

Deze problematiek is nu actueel om twee redenen. De nieuwe Omgevingswet waarin veel nog onduidelijk is wordt ingevoerd in 2022 en de Haagse politieke partijen schrijven nu aan hun verkiezingsprogramma’s voor de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022. Daarom zijn negen wijkoverleggen met gebied (geheel of gedeeltelijk) in Rijksbeschermd stadgezicht op initiatief van BAS bij elkaar gekomen om de gezamenlijke en de unieke problematiek te bespreken. Dit is neergelegd in een verslag van urgente problemen met analyses en aanbevelingen. Dit stuk is voor de vakantie gestuurd naar alle politieke partijen en na het reces zal de definitieve versie officieel worden aangeboden aan het stadsbestuur en de pers.

Klik in de afbeelding om het stuk te lezen of te downloaden