Hoe verloopt een bezwaarprocedure?

Bezwaarprocedure bij de gemeente Den Haag tegen de verlening van een Omgevingsvergunning (in vijf stappen)

1. Bezwaar tegen Omgevingsvergunning

Het is aan het College van burgemeester en wethouders om een Omgevingsvergunning te verlenen. Binnen zes weken kan je bezwaar maken en dat moet op papier of met DigiD. Een e-mail doet niet mee.

Wil je het bezwaarschrift liever bij de balie van het stadhuis afgeven? Vraag dan even om een bewijs. Na ontvangst van een bezwaarschrift volgt altijd een ontvangstbevestiging.

2. Adviescommissie Bezwaarschriften

De Adviescommissie Bezwaarschriften controleert eerst of je ontvankelijk bent in je bezwaren. Ontvankelijk ben je als ‘belanghebbende’ en dat ben je pas als het besluit rechtstreeks jouw belangen raakt. In het algemeen zal er sprake moeten zijn van een afstands- en zichtcriterium. Je zult uitzicht moeten hebben op de woning (het gebouw) waar het allemaal om gaat, of in de directe nabijheid moeten wonen. De gemeente Den Haag hanteert dan meestal de afstandsnorm van 100 meter. Je denkt last van het besluit te krijgen. Dat hoeft geen feitelijke overlast te zijn, iets erg lelijk vinden is ook een vorm van last. Bovendien is belangrijk of je het plan in de omgeving niet mooi of passend vindt.

Mogelijk krijg je een verzoek om je belang wat uitgebreider onder woorden te brengen. Veel mensen vinden het namelijk moeilijk om een bezwaar goed te formuleren.

3. Hoorzitting

Is je bezwaarschift ontvankelijk, dan krijg je een uitnodiging voor een hoorzitting van de Adviescommissie Bezwaarschriften.

Je kunt tot 10 dagen vóór de hoorzitting aanvullende stukken bij het secretariaat van de commissie indienen, maar niet later. Te laat ingediend dreigt deze informatie geen rol meer te spelen. Maar je kunt er bij je mondelinge toelichting in de hoorzitting wel naar verwijzen of uit citeren. Alle partijen komen daar trouwens aan het woord.

4. Standpunten College B en W

Uiterlijk 6 weken na de hoorzitting brengt de Adviescommissie een advies aan Burgemeester en Wethouders uit. Dit advies is niet bindend. Het College van B en W kan er dus van afwijken, maar dan zal het College dat moeten motiveren.

5. Beroep

Je kunt tegen de uitkomst in beroep gaan bij de civiele rechter. Let op: dat moet binnen zes weken ná dagtekening van de beslissing van het College van B en W. Twee aanleidingen om in beroep te gaan:

  • De Bezwaarcommissie verklaart het bezwaar ongegrond en B en W nemen dit advies over.
  • De Bezwaarcommissie verklaart het bezwaar gegrond maar B en W nemen dit advies niet over.
Frankenslag 57-53, tegeltableaus © Maarten Ruijters