Hoe?Zo!

Bij bouwen en verbouwen in het Rijksbeschermd Stadsgezicht hebben wij te maken met strenge richtlijnen en normen, zoals vastgelegd in het bestemmingsplan en in de omgevingswet. Bovendien heeft iedereen zijn eigen opvattingen over mooi en lelijk, of goed en fout. In deze rubriek geeft BAS een voorzet met voorbeelden hoe het dan wel moet, of zou kunnen.

Niet zo! Op de Van Boetzelaerlaan zien wij boven een gaaf ensemble van twee bouwlagen op de derde bouwlaag een ratjetoe aan verschillende dakopbouwen. © Maarten Ruijters