Instructie bezwaar Frederik Hendrikplein 30

INSTRUCTIE:

U kunt op 2 manieren bezwaar maken:

1. Via het internet:

Dien uw bezwaarschrift in via www.denhaag.nl/bezwaar

U heeft hiervoor een DigiD nodig. E-mailen kan niet.

2. Per post:

Stuur uw bezwaarschrift naar:

Burgemeester en Wethouders van Den Haag,
AWB/Bezwaar,
Postbus 12600, 2500 DJ Den Haag.

In de linkerbovenhoek van de envelop de woorden AWB/BEZWAAR vermelden.

U kunt het bezwaarschrift ook inleveren bij de balie van het Stadhuis Den Haag, Spui 70. Vraagt u dan wel om een ontvangstbevestiging. Die moet men u verstrekken.

Bezwaarschrift
Frederik Hendrikplein 30

Vermeld in uw bezwaarschrift: Naam, adres en telefoonnummer (waar u overdag bereikbaar bent) en emailadres. Het gaat om de naam en adresgegevens van degene die bezwaar maakt.

De datum van uw bezwaarschrift en handtekening (bij bezwaar per post).

Omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt:
Het gedeeltelijk slopen en renoveren van het kantoor met woning Frederik Hendrikplein 30 en het maken van een dakopbouw en een aanbouw.

Kenmerk Besluit: 201922350

Besluitdatum: 17 april 2020

Dienst: Dienst Stedelijke Ontwikkeling

Stuur bij uw bezwaarschrift een kopie van het besluit waartegen u bezwaar maakt mee.

De argumenten voor bezwaar. U kunt hier gewoon opschrijven waarom u het met het besluit niet eens bent. U kunt dit heel gedetailleerd doen bijvoorbeeld door aan te geven wat er allemaal aan de nieuw op te trekken dakopbouw mankeert, dat die opbouw in strijd is met het bestemmingsplan of andere u bekende regelgeving. U kunt ook gewoon aangeven dat en waarom u zo’n dakopbouw ter plaatse niet mooi vindt of dat u het zonde vindt dat daarvoor karakteristieke onderdelen van het gebouw worden gesloopt.

Klik hier voor een algemeen voorbeeld van een bezwaarschrift Gemeente Den Haag

Volmacht
Frederik Hendrikplein 30

Dient u namens iemand anders het bezwaar in? Stuur dan een schriftelijke en (door die ander) ondertekende verklaring (machtiging) mee waaruit blijkt dat u namens die persoon het bezwaar mag indienen.

Klik hier voor een voorbeeldformulier om de stichting BAS te machtigen.

Inzendtermijn

Let op: de uiterste inzendtermijn is 28 mei 2020 (binnen 6 weken na datum dan van dit besluit).

Als u uw bezwaarschrift niet tijdig hebt ingediend kan beslist worden dat uw bezwaar niet behandeld zal worden.

Kosten

Het indienen van een bezwaarschrift is kosteloos.

Frederik Hendrikplein 10. © Maarten Ruijters