Kranenburgweg 12a

Geen dakopbouw op de Kranenburgweg!

De Kranenburgweg tussen de Houtrustbrug en de Willem de Zwijgerlaan staat er met zijn goed bewaarde woningen nog fraai bij. Het levendige gevelbeeld en de ligging aan de beschermde groene oevers van het Afvoerkanaal vormen een monumentaal en toch zwierig geheel. Het Geuzenkwartier is niet voor niets onderdeel van het Rijksbeschermd stadsgezicht Statenkwartier.

Afvoerkanaal en Kranenburgweg. Nummer 12 onder de pijl. © Maarten Ruijters

De bescherming van het stadsgezicht wordt geregeld in het bestemmingsplan, maar in de Haagse praktijk gaat dat niet altijd goed. De ‘Regels’ zoals opgenomen in het bestemmingsplan kunnen verschillen. In het Geuzenkwartier wordt bijvoorbeeld meer toegestaan als het gaat om dakopbouwen dan in andere delen van de wijk. Maar dat betekent niet dat alles zomaar kan. De eigenaar van nummer 12A kwam dit voorjaar met een plan voor een hoge rechte opbouw die in vorm, maat en materiaalkeuze compleet detoneert.

De Kranenburgweg tussen Jacob Cabelliaustraat en Bloys van Treslongstraat met in rood de contouren van de beoogde dakopbouw. © Maarten Ruijters
De contouren van de beoogde dakopbouw in rood aan de achterzijde gezien vanaf de Van Lumeystraat. © Maarten Ruijters

Daarom heeft BAS bij de behandeling van dit plan in de Welstandscommissie op 31 maart 2021 ingesproken. BAS-expert Maarten Ruijters toonde in detail aan hoe deze opbouw niet past binnen het bestemmingsplan en de bestaande karakteristieke en harmonieuze gevelrij aantast. Op 12 mei deed de Welstandscommissie uitspraak. Zij was het in grote lijnen eens met de zienswijze van BAS en adviseerde negatief. De gemeente nam dit advies over en weigerde de omgevingsvergunning op 29 juli.

Gewijzigd plan ingediend 24 oktober 2021, vergunning verleend

Voor een op 24 oktober 2021 ingediend gewijzigd plan om op Kranenburgweg 12A een dakopbouw te plaatsen is door de gemeente op 28 juli 2022 een vergunning verleend. BAS heeft bezwaar gemaakt tegen het verlenen van die vergunning omdat een dakopbouw het tot op heden onaangetaste kappenlandschap van de Kranenburgweg aantast, en storend zichtbaar is vanuit de Blois van Treslongstraat. Het bezwaar is door de gemeente afgewezen, waarna BAS op 17 april 2023 bij de Rechtbank beroep heeft ingesteld tegen die afwijzing. Een zittingsdatum is nog niet bepaald.