MUPI’s

Vorig jaar  werd Den Haag onaangenaam verrast door de plaatsing van MUPI’s, dominant aanwezige reclameborden met bewegend beeld. Via het gemeentelijk reclamebeleid had JCDecaux daarvoor toestemming gekregen zonder dat de gemeenteraad of andere partijen hier zicht op hadden. Ook in het beschermde stadsgezicht Statenkwartier werden drie detonerende MUPI’s geplaatst. BAS heeft belanghebbende bewoners ondersteund met het indienen van bezwaarschriften. Een klein succes is het ongewenst verklaren van de MUPI op de hoek van de Frederik Hendriklaan en de Prins Mauritslaan door de Commissie Bezwaarschriften. Maar de Gemeente heeft dit advies naast zich neergelegd en de omgevingsvergunning niet ingetrokken. De volgende stap is het ondersteunen van deze bewoners in de gang naar de bestuursrechter.

Update 19 juni 2020
Een aantal bewoners heeft aangegeven door te willen naar de bestuursrechter. Waarvoor hulde! Maar na verdere bestudering van de argumenten van het oorspronkelijke advies van de Welstand waarop de gemeente de goedkeuring mede baseert heeft onze jurist deze bewoners moeten afraden om dit beroep aan te spannen. Een belangrijk discussiepunt is of de MUPI staat in winkelgebied of in woongebied. In woongebied mag er minder dan in winkelgebied. Maar in een nota van enige jaren her blijkt dit stukje Prins Mauritslaan toch nog winkelgebied te zijn, ook al beleven wij het als woongebied. Helaas! Ook elders in de stad lukt het maar niet om deze MUPI’s te weren uit beschermd stadsgezicht.

Prins Mauritslaan-Frederik Hendriklaan, Mupi, © Maarten Ruijters