Omgevingsvisie

Na een aanloop van zes jaar moest de Omgevingswet in 2022 landelijk worden ingevoerd, maar het wordt na twee keer uitstel 1 januari 2024. De Omgevingswet gaat over de fysieke stad (gebouwde omgeving, openbare ruimte en groen) en komt in plaats van alle bestaande wetgeving over omgevingsrecht. Het betekent een grote verandering. Meer hierover op: Omgevingswet en cultureel erfgoed een eerste kennismaking.

Heel in het kort gezegd:

  • Het uitgangspunt is vertrouwen. Dit betekent in de praktijk veel ruimte voor de initiatiefnemers zoals de individuele eigenaar en de projectontwikkelaars.
  • Participatie in het voortraject wordt altijd onderdeel van de omgevingsaanvragen. Participatie gaat over de vorm (van de inspraak) en de inhoud. De aanvrager mag dit zelf invullen. Dit kan een probleem worden met een niet te goeder trouw zijnde aanvrager.
  • De Omgevingsvisie is de paraplu waaronder alle omgevingsplannen en uitwerkingskaders vallen. Dat betekent dat kernwaarden zoals wat is erfgoed, de bescherming van erfgoed, hoe om te gaan met beschermde stadsgezichten en monumenten in de omgevingsvisie moeten worden vastgelegd. Staat het daar niet in, dan ben je te laat om het in het omgevingsplan en de uitwerkingsregels te krijgen.
Statenlaan 12, 1901 © Maarten Ruijters

De meeste gemeenten hebben hun Omgevingsvisie al af, meestal na uitgebreide inspraakmogelijkheden van de betrokken bewoners en organisaties. Den Haag is de hekkensluiter en is het traject gestart in december. Zie ook de website https://omgevingsvisie.denhaag.nl/ Dus werk aan de winkel voor de gemeente en voor ons als Statenkwartier om de bescherming van ons stadsgezicht en onze waardevolle architectuur in de Omgevingsvisie te laten opnemen. Daarin trekken wij weer samen op met de andere rijksbeschermde stadsgezichten en met de Vereniging Vrienden van Den Haag. BAS heeft als penvoerder twee stukken opgesteld die zijn ingediend bij de gemeente namens de Haagse rijksbeschermde stadgezichten en de Vereniging Vrienden van Den Haag. Een eerste stuk over de karakteristieke waarden van onze stad en hoe die te benoemen en te borgen, toegespitst op de beschermde stadsgezichten, en een tweede stuk over het belang van cultuur, cultureel erfgoed en participatie.

Het wordt een traject van de lange adem, wij houden u op de hoogte.

De Haagse stedenmaagd, Kunstmuseum, Johan Coenraad Altorf, 1935
© Marja Langenberg