Van Beverningkstraat 101 – 101A – 101B

Een plan, een WOB, en een reddingsactie door de buren

Op 8 juli stond een opvallend berichtje in de krant: Bewoners Statenkwartier kopen samen bedrijfspand. Eind goed al goed, na een slepend en ondoorzichtig traject, waarin BAS een WOB-verzoek indiende.

Bewoners Statenkwartier kopen samen bedrijfspand.
Klik op de afbeelding voor het artikel in De Scheveninger van 8 juli 2021.

De hoogte in boven Kettenis

In het BAS-bericht Gaatjes vullen! van juli 2020 schreven wij al over de invulling met nieuwbouw van de open ruimten tussen gesloten bouwblokken van hoofd- en zijstraten en over de geruchten die rondzongen over de komst van nieuwbouw op de plaats van autobedrijf Kettenis op de Van Beverningkstraat 101-101A-101B. Na de sluiting van Kettenis in 2019 bleek CUVO Vastgoedontwikkeling (jawel, inderdaad een bedrijfsonderdeel van de bekende uitvaartverzorger) geïnteresseerd in de koop van de pandjes, maar alleen als men daarboven nog twee bouwlagen de hoogte in mocht, en de open ruimte opvullen. Dichtbouwen gaat in tegen het oorspronkelijke landelijke karakter van de stedenbouwkundige aanleg van de wijk, met lucht en licht in de straatprofielen, en is daarom in het bestemmingsplan niet toegestaan op deze plek. Maar CUVO diende in maart 2020 een zienswijze in bij de gemeente en na overleg kwam er toch groen licht. CUVO mocht de hoogte in en kocht de pandjes van Kettenis. De directe buren van de Willem de Zwijgerlaan en de Van Boetzelaerlaan, die vreesden voor verlies van licht en privacy in hun achtertuinen, en BAS probeerden ondertussen bij de gemeente en later ook bij CUVO te achterhalen wat het bouwplan precies inhield. Er waren contacten, maar zowel de gemeente als CUVO waren niet bereid volledige openheid te geven.

BAS dient WOB-verzoek in

BAS diende op 3 september 2020 een WOB-verzoek in, omdat wij graag wilden weten op welke gronden zo’n grote afwijking van de in het bestemmingsplan bepaalde hoogte van 4 meter werd toegestaan. De wettelijke antwoordtermijn is zes weken maar wij ontvingen geen enkele reactie, zelfs geen ontvangstbevestiging. Op 14 januari 2021 deden wij een herhaalverzoek en ook een van de betrokken buren diende toen een WOB-verzoek in. Daarna kwam er versnelling in de ontwikkeling van het plan en werkte CUVO met architect StudioSchaeffer aan de definitieve versie voor de omgevingsvergunning. Dit alles in overleg met de gemeente. De betrokken bewoners en BAS hadden tussentijds contact met de gemeente over de WOB en met CUVO over hun plannen, maar de gevraagde informatieverschaffing bleef beperkt tot de belofte van inzage in de definitieve versie na het indienen van de Omgevingsvergunning. De zaak sleepte voort en zou naar verwachting blijven voortslepen omdat het iedereen duidelijk was dat de buren en BAS zeker bezwaar zouden aantekenen tegen de Omgevingsvergunning, het begin van een juridisch traject met ongewisse uitkomst. Deze zaak kreeg op 30 juni een onverwacht einde door de verkoop van de pandjes aan een aantal betrokken buren. Een goede afloop voor de directe buren èn voor de wijk.

Het kleurontwerp voor Van Beverningkstraat 101B, gebouwd in 1925 door architect F.L. van Houte.
Bouwtekeningenarchief Gemeente Den Haag

Het antwoord op ons WOB-verzoek

Ondertussen wilde BAS nog steeds graag weten op welke gronden de gemeente, al is het informeel, toestemming had gegeven om zo’n inbreuk op het bestemmingsplan te maken. Op 9 juli kregen wij het antwoord op ons WOB-verzoek. De gemeente motiveert de toestemming om af te wijken van het bestemmingsplan met de zogenaamde kruimelregeling als volgt.

De kleinschalige bedrijfsruimte op de begane grond blijft behouden en dat past in de gemeentelijke bedrijfshuisvestingsstrategie. Dit is nieuw beleid, want tot nu toe werden stelselmatig bedrijfsruimten omgebouwd tot woningen. Het toevoegen van woningen is nodig voor de Haagse bevolkingsgroei. De parkeerdruk wordt groter maar blijft binnen de norm. De Welstand beoordeelt het plan passend in het straatbeeld. En wat overblijft van de open ruimte in de hoek is vergelijkbaar met andere open ruimtes elders in de wijk. Op al deze redenen om af te wijken van het bestemmingsplan is veel af te dingen en wat betreft cultuur-historie en stedenbouw kloppen de aannames niet.

Inzage in het ingediende bouwplan kregen wij niet, vanwege het ‘auteursrecht’ van het architectenbureau. Voor zover ons bekend een unieke redenering! Inzicht in de stedenbouwkundige en architectuur-afwegingen  om af te wijken van het bestemmingsplan van een Rijksbeschermd stadsgezicht, die ter tafel kwamen in het vooroverleg tussen de opdrachtgever en de gemeente kregen wij ook niet, want “daarvan zijn geen documenten gevonden”. Al met al een magere opbrengst van onze WOB en een goede reden om alert te blijven op mogelijke toekomstige plannen tot ‘inbreien’.

Het buurpand Van Beverningkstraat 103 was ook een laag bedrijfspandje, gebouwd in 1912. Hier waren achtereenvolgens een autogarage, een café-biljart (zie foto) en een werkplaats gevestigd. In 2016 werd het pand opgehoogd met twee bouwlagen en omgebouwd tot woning. © Haags Gemeentearchief