Van Boetzelaerlaan 202

Juni 2023

In de zomer van 2021 werd de beginselaanvraag voor een dakopbouw afgewezen door de Welstandscommissie, vanwege de aantasting van de oorspronkelijke daklijn, zoals hieronder uitvoerig aangetoond door Maarten Ruijters van BAS. In 2022 werd voor ditzelfde pand opnieuw een omgevingsvergunning aangevraagd voor een dakopbouw, ditmaal met een schuin dakschild. BAS heeft opnieuw goed onderbouwd bezwaar ingediend, maar tot onze verbazing was de Welstandscommissie opeens van standpunt veranderd en oordeelde: “De commissie kan in beginsel instemmen met een extra bouwlaag”, en werd de vergunning toegekend. De bouw is nu gestart en het ratjetoe op het voor oorsprong homogene bouwblok tussen Douzastraat en Boisotstraat is nu compleet.

Een dakopbouw met schuin dakschild, de afwegingen van de Welstandscommissie zijn niet meer na te volgen
© Maarten Ruijters

Maart 2021

De eigenaar van Van Boetzelaerlaan 202 heeft een vergunning aangevraagd voor het maken van een dakopbouw. Op 3 maart 2021 werd dit voorstel (een zogenaamde beginselaanvraag) besproken in de Welstandscommissie. BAS ziet deze dakopbouw als onwenselijk en had daarom een zienswijze ingediend. Maarten Ruijters heeft deze zienswijze toegelicht in de vergadering van de Welstandscommissie en tot onze voldoening heeft de Welstandscommissie daarna besloten om negatief te adviseren over deze geplande dakopbouw.

Van Boetzelaerlaan 202, huidige situatie @ Maarten Ruijters

Wat is het geval?

Nummer 202 is onderdeel van een in 1921 gebouwd homogeen straatblok tussen Douzastraat en Van Boisotstraat. Het blok is symmetrisch opgebouwd met verschillende bouwhoogten, kapvormen en gevelindelingen. De woningen hebben stijlkenmerken van de Amsterdamse School en de Nieuwe Haagse School, maar de kracht ligt in de eerste plaats in het totaal.

Gevelwand, oorspronkelijke situatie, 1921
Huidige situatie, 2018. Een ratjetoe! @Maarten Ruijters

In principe mag in een rijksbeschermd stadsgezicht alleen gebouwd of veranderd worden als het leidt tot ‘behoud of versterking van de architectonische, stedenbouwkundige en cultuurhistorische waarden daarvan’. Dat betekent dat als een gebouw of bouwblok al ‘af’ is,  een ingrijpende verandering zoals een dakopbouw onwenselijk is. Het bestemmingsplan staat hier dan ook geen dakopbouwen toe, maar helaas heeft de gemeente hier de laatste jaren toch meerdere uitzonderingen toegestaan. Het oorspronkelijke lage dak ten noorden van de hoge kap van het middendeel is nu een ratjetoe van dakopbouwen met verschillende vormen, materialen en maten.  In 2018 is bovendien nog een dakopbouw toegestaan op nummer 196 ten zuiden van de twee woningen met ‘alzijdig mansardedak’.

Alleen aan de linkerzijde tussen de hoge kap en het mansardedak is het dak nog oorspronkelijk van opzet. De beoogde dakopbouw op nummer 202 zou dit teniet doen. Voor de Welstandscommissie een goede reden om deze dakopbouw af te wijzen. Goed nieuws!