Zoeken naar een Omgevingsvergunning

Is in mijn buurt een omgevingsvergunning aangevraagd of verleend?

Stel dat iemand in uw straat bouwplannen heeft of voorbereidingen treft voor een verbouwing aan zijn woning. Daarvoor is een omgevingsvergunning nodig. Nu kunt u natuurlijk op de persoon in kwestie afstappen en haar of hem rechtstreeks vragen of die vergunning er is of zal worden aangevraagd, maar als dat voor u geen optie is, dan kunt u het volgende doen.

Stap 1 Is er een vergunning gevraagd of verleend?

U typt op internet het adres in van het huis of het bedrijf waar het om gaat. Op de internetpagina die dan verschijnt ziet u waarschijnlijk dat straat en huisnummer voorkomen op de websites van huispedia.nl en/of drimble.nl en/of oozo.nl.

Als het adres voorkomt op de website van oozo.nl kunt u die website aanklikken. U ziet dan een foto van het gebouw op dat adres en alle informatie die met betrekking tot dat gebouw bekend is. Daaronder ook of een vergunning is aangevraagd. Als dat het geval is, kunt u op die vergunningaanvraag klikken. U krijgt dan een korte samenvatting van wat die aanvraag inhoudt. Als er een vergunning is verleend dan vindt u dat op dezelfde wijze.

Stap 2 Bijzonderheden van de vergunning

Wilt u meer weten? Dan gaat u naar de website officiële publicaties van de overheid en typt op die website het adres en de postcode in van het adres waarover u informatie zoekt. U krijgt dan te zien of er een bekendmaking is. Is dat het geval, dan kunt u die bekendmaking downloaden. Wilt u verdere bijzonderheden te weten komen, dan vindt u de onderbouwing van een verleende beschikking in de externe bijlagen bij de vergunningverlening. De verwijzing naar die externe bijlagen staat aan de linkerzijde van de beschikking die u gevonden heeft. U kunt gewoon doorklikken en scrollen. In die bijlagen leest u de visie van de welstandscommissie, indien die zich over de aanvraag heeft uitgesproken en de motivering van de gemeente om de vergunning te verlenen.

Stap 3 Inzien van de stukken

Heeft u te maken met een aanvraag voor een omgevingsvergunning (er is dus nog geen vergunning verleend) dan kunt u de bescheiden bij die aanvraag ook opvragen of inzien. Opvragen kan via de website van de gemeente. U heeft onder meer het dossiernummer of kenmerk nodig. Dat vindt u in de gepubliceerde aanvraag. U kunt de stukken ook telefonisch opvragen (telefoonnummer 14070). Dan moet u adres en dossiernummer bij de hand houden.

Stap 4 Bezwaar aantekenen

Mocht u van mening zijn dat een verleende vergunning niet verleend had mogen worden, dan kunt u bezwaar tegen die verlening maken. Zie hiervoor procedures/bezwaarprocedure. Denkt u wel aan de termijn. Binnen zes weken na de datering van de vergunning moet uw bezwaar de gemeente hebben bereikt.

Overzicht

De gemeente Den Haag heeft de mogelijkheden om te zoeken en om vooraf geïnformeerd te worden in een handig overzicht gezet.

Doornstraat © Abe van der Werff